Regulamin

Regulamin

Zasady korzystania z naszego sklepu internetowego, zwanego dalej sklepem, są określone przez warunki opisane poniżej. Składając zamówienia zgadzasz się na te warunki.
Firma EKO Tech Sp. z o.o. prowadząca sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich na tej stronie.

WARUNKI ZAKUPU

1. Właścicielem sklepu jest EKO Tech Sp. z o.o. , ul. Kolumba 25, 02-288 Warszawa.
2. Klienci posiadający skrzynkę e-mail informowani są o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
Jeśli zamówienie nie budzi naszych wątpliwości, jest realizowane bez konieczności potwierdzania czy innego dodatkowego kontaktu.
3. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski. Wszystkie promocje a zwłaszcza ceny obowiązują, o ile Klient złoży zamówienie przez Internet. Oznacz to, że rabat w wysokośći 10 % uzyskany w cenach przedstawianych na stronie www.marketdrogowy.pl obowiązuje pod warunkiem, że zamówienie zostało złożone z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Dodatkowe rabaty w stosunku do cen przedstawionych na stronie www.marketdrogowy.pl są możliwe dla stałych klientów naszej firmy i wymagają wcześniejszych uzgodnień.
Kontakt telefoniczny lub osobisty zmierzający do złożenia zamówienia w sposób standardowy otwiera zwykłą procedurę handlową, gdzie upusty proponowane na stronie internetowej nie mają zastosowania.
4. Dostarczenie zamówionej usługi następuje w sposób zdalny lub odpowiednio dla charakteru danej usługi tzn. drogą wysyłki za zaliczeniem pocztowym.
5. Wszelkich płatności Klient dokonuje bezpośrednio u doręczyciela lub przelewem na konto EKO Tech Sp. z o.o. Jeżeli klient wybrał opcję płatności przelew, to powinien przesłać na nr faksu: (22) 868-71-71 podpisane przez osobę uprawnioną zamówienie wygenerowane automatycznie z systemu internetowego.
6. Klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego w przeciągu 10 dni od daty otrzymania wysyłki bez żadnych konsekwencji.
Wówczas prosimy o odesłanie towaru na adres firmy EKO Tech Sp. z o.o.. Koszty zwrotu towaru ( przesyłki ) ponosi Klient.
Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest wysłanie deklaracji o rezygnacji na adres e-mail: zakupy@marketdrogowy.pl z tematem "Rezygnacja", podanym numerem zamówienia i przyczyną rezygnacji z zakupu. Zwrotu pieniędzy dokonujemy w przeciągu 14 dni od otrzymania deklaracji zwrotu na adres wskazany przez Klienta w deklaracji zwrotu lub rachunek bankowy w niej podany.
7. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności dostarczyciela.

ZAMÓWIENIA

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza elektronicznego zamówienia, dostępnego na stronach sklepu.
9. Firma EKO Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. bez podanych danych umożliwiających ewentualne potwierdzenie zamówienia. ( np. telefon, e-mail, adres ).
10. Zamówienia można składać przez całą dobę za pośrednictwem sklepu internetowego.
11. W przypadku zamówień, których wartość przekracza 100 złotych, koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, aby po przyjęciu zamówienia sprzedawca mógł je potwierdzić. Sprzedawca może uznać, że zamówienie nie wymaga potwierdzenia i może je realizować bez dodatkowego kontaktu z klientem. Zamówienia, których nie uda się Potwierdzić w ciągu 72 godzin, zostają anulowane.
12. W przypadku większych zamówień EKO Tech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo realizacji w osobnych partiach.

OFERTA


13. Składając zamówienie w sklepie Klient dokładnie wybiera rodzaj i typ artykułu. Z przyczyn niezależnych od firmy EKO Tech Sp. z o.o. może się zdarzyć, iż dany artykuł może być niedostępny w takiej formie, w jakiej był zamówiony ( np. wycofanie z oferty producenta danego artykułu ). Wówczas Klient zostanie poinformowany o takim fakcie i zaproponowany mu zostanie artykuł o podobnych cechach. Jeśli nie spełni on oczekiwań Klienta, może on anulować zamówienie, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail: zakupy@marketdrogowy.pl z tematem "Rezygnacja", podając w treści numer zamówienia. Jeśli tego nie zrobi, zamówienie w ciągu 48 godzin od poinformowania o zmianach nabiera mocy prawnej i jest realizowane.
14. Zamówienie zmienione nie będzie realizowane bez zgody Klienta ( potwierdzenia informacji o proponowanych zmianach ), jeśli cena artykułu oferowanego w zastępstwie będzie wyższa od ceny artykułu zamawianego.

CENY

15. Wszystkie ceny produktów dostępnych w sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego. Mogą również ulec zmianie ( np. w przypadku zmian kursu walut lub zmian sugerowanych cen producenta). Jeśli zmiana cen dotyczy produktów zamówionych przez Klienta sklepu, Klient jest o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail: zakupy@marketdrogowy.pl z tematem "Rezygnacja", podając w treści numer zamówienia.
16. Zamówienia, których realizacja nie jest możliwa w cenach przedstawionych w sklepie w momencie składania zamówienia, a brak jest zgody Klienta na realizację w zmienionych warunkach, ulegają anulowaniu po 3 dniach od momentu wysłania informacji o zmianach do Klienta.
17. Ze swojej strony firma EKO Tech Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby ceny prezentowane na stronach sklepu były niezmienne dla Klienta.

GWARANACJA

18. Wszystkie artykuły znajdujące się na stronach sklepu posiadają gwarancję producenta.
19. W przypadku towarów wadliwych lub uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki na adres zakupy@marketdrogowy.pl z tematem "Reklamacja", podając w treści numer zamówienia.
20. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
21. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu uszkodzonego towaru i odstąpienie od umowy zakupu przez Klienta. Wówczas prosimy o odesłanie towaru na adres firmy EKO Tech Sp. z o.o.. Koszty zwrotu towaru ( przesyłki ) pokrywa Klient. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest wysłanie deklaracji o rezygnacji na adres zakupy@marketdrogowy.pl z tematem "Reklamacja-Zwrot", z podanym numerem zamówienia. Zwrotu pieniędzy dokonujemy w przeciągu 14 dni od otrzymania deklaracji zwrotu na adres wskazany przez Klienta w deklaracji zwrotu lub rachunek bankowy w niej podany.
22. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

23. Firma EKO Tech Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" i w związku z tym umożliwia swoim Klientom wgląd w swoje dane, ich poprawianie oraz wniesienie żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wszelkie uwagi na temat swoich danych prosimy kierować na adres zakupy@marketdrogowy.pl
24. W przypadku zakupu towaru na firmę prosimy o wysłanie informacji na adres zakupy@marketdrogowy.pl z tematem "Faktura" i informacjami koniecznymi do wystawienia dokumentu sprzedaży, wraz z numerem zamówienia, na które dokument sprzedaży ma być wystawiony, nie później jednak niż 24 godziny po złożeniu zamówienia. Faktura dotrze do Klienta wraz z przesyłką. Prosimy o odesłanie wówczas podpisanej kopii dokumentu.
25. Wszystkie towary prezentowane na stronach sklepu są oryginalne

DANE TELEADRESOWE

EKO Tech Sp. z o.o.
Ul. Kolumba 25
NIP: 521-31-27-738
tel. (22) 846-04-38
e-mail: zakupy@marketdrogowy.pl