O firmie

EKO Tech Sp. z o.o.

  • Firma działa od 2000 r. Obszar działalności to uczestnictwo w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie oznakowania pionowego i poziomego. Promujemy produkty wytwarzane z recyklatów tworzyw sztucznych, które znajdują zastosowanie w drogownictwie, poprawiając bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg przy jednoczesnym aktywnym uczestnictwie w procesie ochrony środowiska.
  • Firma koncentruje się na działalności propagującej technologie związane z odzyskiwaniem materiałów wtórnych. Promujemy produkty wytwarzane z odpadów przemysłowych, które znajdują zastosowanie w drogownictwie.

 

informacje dodatkowe:
NIP 521-31-27-738
kapitał zakładowy: 60 000 zł
KRS:0000055024

Adres:
Ul. Kolumba 25,
02-288 Warszawa,
tel. (22) 846-04-38
fax. (22) 868-71-71

Konto:
VW Bank Polska S.A. nr rach
40 2130 0004 2001 0569 6059 0001