Znaki i oznaczenia parkingowe

Znaki i oznaczenia parkingowe

Według definicji, parking stanowi wyznaczone miejsce umożliwiające pozostawienie (zaparkowanie) pojazdu mechanicznego na określony czas. W zależności od uregulowań prawnych i zasad ruchu drogowego, parking może być darmowy lub płatny. Jakie parkingi można najczęściej spotkać w Polsce? Co należy wiedzieć odnośnie do uregulowań prawnych dotyczących parkowania samochodów?

Najczęściej spotykane parkingi w Polsce

W Polsce można spotkać różne rodzaje parkingów. Zdecydowaną większość stanowią parkingi naziemne. Jednak w ostatnich latach, budowanych jest coraz więcej parkingów podziemnych i piętrowych. Związane jest to oczywiście z budową coraz większej liczby nowych osiedli deweloperskich i galerii handlowych.

O ile w przypadku parkingów na powierzchni nie ma specjalnych wymagań, każdy parking podziemny powinien posiadać regulamin. Regulamin parkingu powinien zawierać informacje dotyczące zasad ruchu, możliwości zaparkowania danego pojazdu czy długość postoju w konkretnym miejscu.

Oznaczenie parkingu w świetle polskiego prawa

Polskie prawo szczegółowo reguluje kwestie związane z parkingami. Aby dana powierzchnia mogła być miejscem postoju pojazdów mechanicznych, musi zostać utwardzona.

Dodatkowo konieczne jest wydzielenie miejsc postojowych. Najważniejsze jednak jest odpowiednie oznakowanie parkingu. Tym samym obecność pojazdów na danej przestrzeni nie oznacza, że jest ona parkingiem, nie stanowi więc podstawy prawnej do wydawania nakazów lub zakazów budowlanych.

Rodzaj i znaczenie znaków 

Miejsca, w których możliwy jest tymczasowy postój pojazdów, powinny zostać oznaczone za pomocą znaków pionowych lub poziomych. Osoba kierująca pojazdem nie może mieć wątpliwości, że dane miejsce jest dozwolone do pozostawienia samochodu na czas określony.


Piktogram w postaci białej litery „P” na niebieskim tle oznacza, że w danym miejscu można bezpiecznie zostawić samochód. Często dołącza się również tabliczkę informacyjną odnośnie opłaty pobieranej za postój, dostępności parkingu (parking dla wszystkich, miejsca dla osób niepełnosprawnych), nadzoru sprawowanego nad parkingiem (parking strzeżony, niestrzeżony) czy dostępności miejsc (parking dla klientów wyznaczonego sklepu). 

Znaki pionowe i poziome

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r.  Strefy płatnego parkowania powinny być oznaczone zarówno znakami pionowymi, jak i poziomymi. Najczęstsze oznaczenia parkingu to: 

 • Znak D18. Drogowa tablica oznaczająca parking
 • Znak D18a. Tablica posiadająca dodatkowo kopertę informuje o miejscu zastrzeżonym
 • Znak D18b. Stanowi informację odnośnie parkingu zadaszonego
 • Znak RA073. Parking przeznaczony wyłącznie dla inwalidów
 • Znak RA074. Uniwersalny znak informacyjny oznaczający wyznaczoną strefę parkingu
 • Znak RA075. Znak informuje o parkingu płatnym, który jest czynny całą dobę
 • Znak SA037. Tablica zastrzegająca, iż dany parking jest tylko dla klientów danego sklepu lub punktu usługowego
 • Znak SA036. Znak informujący o zakazie parkowania, oznacza jednocześnie wyjazd z garażu
 • Znak OB032. Informuje o parkingu leśnym

Tabliczki informacyjne t30

Tabliczki informacyjne T-30 stanowią podpowiedź dotycząca sposobu parkowania na wyznaczonym miejscu. Dzięki nim można efektywniej zorganizować postój, w konsekwencji czego zmieści się więcej samochodów.

Często stanowią uzupełnienie tabliczki oznaczanej D-18. Kolorem szarym została oznaczona krawędź jezdni, wyznaczająca preferowany sposób zaparkowania. Dodatkowo każde oznaczenie T-30 jest informacją, że jest to miejsce parkingowe dla samochodów do maksymalnej dopuszczalnej masie na poziomie 3,5 tony.

 • Tabliczka T-30d. Tabliczka informuje o preferowanym sposobie parkowania na chodniku kołami przedniej osi prostopadle do krawężnika. 
 • Tabliczka T-30e. Oznaczenie informuje o parkowaniu ukośnym, na chodniku kołami przedniej osi kołami skośnie do krawężnika. 
 • Tabliczka T-30f. Informuje o parkowaniu całego pojazdu na jezdni, prostopadle do krawężnika. 
 • Tabliczka T-30g. Wskazuje postój całego pojazdu na jedni w sposób skośny do krawężnika. 
 • Tabliczka T-30h. Postój równoległy kołami jednego boku na krawężniku. 
 • Tabliczka T-30i. Wskazuje postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika. 

Znaki informacyjne odnośnie pojazdów napędzanych paliwem gazowym

Parkowanie pojazdów mechanicznych napędzanych gazem jest niemożliwe na parkingach podziemnych oraz o przeznaczeniu specjalnym.

 • Znak SA033. Znak PCV lub naklejka informuje o zakazie wjazdu pojazdów napędzanych gazem, forma kolista
 • Znak SA034. Informuje podobnym zakazie, jednak znak w formie prostokąta

Inne znaki 

Znaki dodatkowe, nieujęte w żadnej powyższej kategorii:

 • Znak D-44. Drogowa tablica informacyjna oznaczająca strefę parkowania
 • Znak D-45. Drogowa tablica informacyjna oznaczająca koniec strefy parkowania

Podczas parkowania pojazdu należy bezwzględnie stosować się do zamieszonych znaków drogowych. Pozwolą one na bezpieczne pozostawienie samochodu bez nadzoru oraz będą podstawą do ubiegania się roszczeń w przypadku wystąpienia możliwego zdarzenia w ruchu drogowym.

Zobacz również wpisy

Oznakowanie poziome - wszystko co musisz wiedzieć

Oznakowanie poziome to znaki drogowe umieszczone na płaskiej płaszczyźnie drogowej. Mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Kto odpowiada za znaki drogowe?

Znaki drogowe to istotny element, którego zadaniem jest usprawnienie poruszania się uczestników ruchu na drodze. Znaki drogowe skłaniają kierowców do podejmowania działań zgodnych z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.

Droga wewnętrzna od A do Z

Czym właściwie jest droga wewnętrzna i jakie obowiązują na niej przepisy? Jakie oznakowanie powinno być stosowane na drodze niepublicznej? Wyjaśniamy.

ABC sprawnej ewakuacji

Przeprowadzając ewakuację, każdy szczegół ma ogromne znaczenie. Aby rozpocząć ewakuację, należy wskazać kierunek i sposób opuszczana zagrożonych miejsc w takiej formie, aby wszyscy zrozumieli konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu.

Zobacz produkty

Znak drogowy informacyjny D-18

Znak drogowy informacyjny D-18

Znak drogowy - Parki..

67,65PLN Cena netto: 55,00PLN

Znak drogowy informacyjny D-44

Znak drogowy informacyjny D-44

Znak drogowy - st..

190,65PLN Cena netto: 155,00PLN

Tabliczka drogowa T-30

Tabliczka drogowa T-30

Tabliczka drogo..

92,25PLN Cena netto: 75,00PLN