Zakaz zatrzymywania się, a zakaz postoju

Zakaz zatrzymywania się, a zakaz postoju

Zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju dotyczą dwóch różnych sytuacji, które komunikowane są przez odrębne znaki. Bezwzględnie nie należy ich ze sobą mylić, a nieznajomość różnic może skutkować mandatem.


W artykule


Co oznaczają owe zakazy i na czym polegają różnice między nimi? Objaśniamy kwestie związane zakazem zatrzymywania się oraz zakazem postoju.

Zakaz zatrzymywania i postoju - znaki drogowe

Ze względu na przynależność obydwu znaków do jednej kategorii, ich wygląd jest zbliżony. Kształt koła z czerwoną obwódką na niebieskim bądź białym tle sugeruje, że mamy do czynienia ze znakami zakazu. W Polsce znaki te są oznaczone odpowiednimi symbolami:

  • zakaz postoju - znak B-35, czyli ukośna czerwona linia na niebieskim tle
  • zakaz zatrzymywania się - znak B-36, czyli dwie krzyżujące się czerwone linie na niebieskim tle

Kodeks drogowy wyraźnie mówi o tym, że zatrzymanie pojazdu oznacza każde jego unieruchomienie wynikające z warunków, bądź przepisów ruchu drogowego, a także niewynikające z nich, o ile trwa nie dłużej niż 1 minutę.

Postój natomiast jest unieruchomieniem pojazdu niewynikającym z warunków czy przepisów ruchu, trwającym powyżej 1 minuty. Istotą różnicy pomiędzy powyższymi sytuacjami jest fakt, iż postój jest zawsze świadomy i zamierzony przez kierowcę, natomiast zatrzymanie się dyktują przepisy lub aktualne warunki.

Gdzie obowiązują zakazy?

Znaki zakazu zatrzymania się stosowane są w miejscach, gdzie nawet chwilowe zatrzymanie pojazdu może spowodować duży problem np. poprzez zmniejszenie płynności ruchu. Znak zakazu postoju stosuje się natomiast tam, gdzie istnieje konieczność jego ograniczenia.

Oznacza to, że dopuszcza się możliwość zatrzymania, lecz postój powyżej 1 minuty jest prawnie niedopuszczalny. Oba zakazy obowiązują przez całą dobę, chyba że ramy czasowe są oznaczone na znaku. Odnoszą się jedynie do tej strony jezdni oraz chodnika, po której się znajdują. Poza obszarem zabudowanym powyższe znaki zakazu dotyczą jezdni i pobocza.

Nie odnoszą się natomiast do zatrzymujących się na przystankach pojazdów komunikacji publicznej.

Zakaz zatrzymywania przed i za znakiem

W przypadku ustawienia znaku pionowego B-36 z tabliczką T-25a, obowiązuje zakaz zatrzymywania się oraz parkowania za znakiem. Nie obowiązuje wtedy zakaz parkowania przed znakiem. Zakaz parkowania przed znakiem natomiast, dotyczy sytuacji ustawienia znaku B-36 z tabliczkąT-25c.

Zakaz postoju i zatrzymywania się na chodniku

Zatrzymanie się lub postój na chodniku jest dopuszczalne kołami jednego boku bądź przedniej osi samochodu. Jego dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 2,5 tony, a na danym odcinku jezdni nie może obowiązywać zakaz zatrzymania czy postoju. Jednocześnie ruch pieszych po chodniku nie może zostać utrudniony, a minimalna szerokość pozostawionego dla nich miejsca to 1,5 metra.

Co odwołuje zakaz zatrzymywania się i postoju?

Znak B-36 może zostać odwołany jedynie przez umieszczenie go wraz z tabliczką T-25c (strzałka w dół) lub wprowadzenie innego zakazu np. B-35. Należy zaznaczyć, że zakazu postoju nie odwołuje znak koniec zakazów. Znaki B-36 oraz B-35 odwoływane są również przez najbliższe skrzyżowania.

Zakaz postoju w wybrane dni i godziny

Zakazy postoju obejmujące jedynie wybrane godziny, a także parzyste bądź nieparzyste dni stosowane są najczęściej w miastach. Znaki stawiane są wówczas, gdy jedna strona drogi musi zostać wykorzystana, na przykład przez pojazdy zaopatrujące lokalny sklep lub wywóz śmieci. Zakaz postoju w określone dni nie obowiązuje od godziny 21:00 do godziny 24:00 i oznaczony jest przez następujące symbole:

Pod znakiem postoju czasem umieszczone są tablice, które oznaczają: początek zakazu (T-25a), kontynuację zakazu (T-25b) lub koniec zakazu (T-25c)

Zakaz parkowania na postoju taxi

Początek miejsca parkingowego przeznaczonego dla taksówek oznaczany jest znakiem D-19, natomiast koniec wyznacza znak D-20. Za nieprzestrzeganie tego przepisu, grozi kara w wysokości 100 złotych mandatu oraz jednego punktu karnego.

Zakaz postoju przed bramą

Znak zakazu postoju może być ustawiony także przed bramą, aby zatrzymany samochód nie utrudniał wjazdu czy wyjazdu właścicielom danej posesji. Mandat za nierespektowanie owego przepisu wynosi 100 złotych i 1 punkt karny.

Zakaz postoju i zatrzymywania się - mandat, punkty karne

Kary za złamanie przepisów dotyczących zakazu postoju oraz zatrzymywania się oscylują w granicach od 100 do 300 złotych. Jeśli chodzi natomiast o punkty karne, należy liczyć się z jednym, a nawet dwoma nałożonymi punktami.

Zakaz postoju i zatrzymywania się w Niemczech

Niemieckie prawo drogowe mówi, iż czynności, takie jak zatrzymywanie się i postój są surowo zabronione na chodnikach, ścieżkach rowerowych czy miejscach przeznaczonych dla osoby niepełnosprawnej pomimo braku orzeczenia. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat w wysokości 55 euro.

Zobacz produkty

Znak drogowy zakazu B-35

Znak drogowy zakazu B-35

Znak drogowy - za..

71,34PLN Cena netto: 58,00PLN

Znak drogowy zakazu B-36

Znak drogowy zakazu B-36

Znak drogowy - zakaz..

71,34PLN Cena netto: 58,00PLN

Znak drogowy zakazu B-37

Znak drogowy zakazu B-37

Znak drogowy - za..

71,34PLN Cena netto: 58,00PLN

Znak drogowy zakazu B-38

Znak drogowy zakazu B-38

Znak drogowy - za..

71,34PLN Cena netto: 58,00PLN