Zakaz ruchu w obu kierunkach - Znak B1

Zakaz ruchu w obu kierunkach - Znak B1

Pierwszym i podstawowym znakiem zakazu jest B1 - Zakaz ruchu w obu kierunkach. Często widzą go kierowcy aut osobowych oraz ciężarowych, szczególnie w czasie jazdy w terenie zabudowanym. Co oznacza znak B1 i kiedy nie trzeba się do niego stosować?


W artykule


Co oznacza znak B1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach"?

Znak B1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach" zakazuje ruchu pojazdom, kolumnom pieszym, jeźdźcom i poganiaczom. Dodatkowo, oznaczenie to informuje uczestników ruchu, że wjazd na wyznaczoną drogę lub jej odcinek jest niemożliwy także z przeciwnego krańca.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310), znak B1 to pierwszy ze znaków zakazu.

Znak może być umieszczony po prawej lub lewej stronie albo bezpośrednio na jezdni. Obowiązuje od miejsca, w którym jest umieszczony i może dotyczyć zarówno całej drogi, jak również jej odcinka. 

Znak B1, a znaki zakazu skręcania w lewo lub prawo

Usytuowanie znaku B1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach" na wylocie skrzyżowania ma bezpośredni wpływ na konieczność umieszczenia oznaczeń dopełniających. Na wlotach pozostałych dróg lub jezdni stosuje się znaki:

  • B21 - Zakaz skręcania w lewo
  • B22 - Zakaz skręcania w prawo

Zakaz wjazdu, a zakaz ruchu - różnice

Istnieją zasadnicze różnice pomiędzy znakiem B1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach" a B2 "Zakaz wjazdu".

Oznaczenie B1 definitywnie zakazuje na drodze lub jej odcinku ruchu pojazdów i kolumn pieszych, określonym w ustawie. Z kolei znak B2 zabrania jedynie wjazdu od strony jego umieszczenia. Wskazuje jednocześnie na możliwość wjazdu na drogę lub jezdnię z przeciwległej strony.

Oznaczenie B2 informuje więc kierowców, że mają do czynienia z drogą jednokierunkową.

W jakich sytuacjach umieszcza się znak B1?

Kierowcy mogą spotkać się ze znakiem B1 w różnych sytuacjach. Najczęściej "Zakaz ruchu w obu kierunkach" ustawiany jest:

  • w pasie drogowym prowadzone są roboty
  • kiedy stan techniczny drogi zagraża bezpieczeństwu użytkowników
  • kiedy droga (lub jej odcinek) została przeznaczona do innych celów niż ruch pojazdów
  • kiedy droga (lub jej odcinek) została przeznaczona wyłącznie do ruchu określonych pojazdów (wtedy pod znakiem pojawią się stosowne oznaczenia, w formie tabliczki)

Odstępstwa od znaku B1 - tabliczka "Nie dotyczy"

Odstępstwa od znaku B1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach" są możliwe, jeśli przywieszono pod nim tabliczkę "Nie dotyczy". Umieszcza się na niej symbol pojazdu lub słowne wyrażenie opisujące warunki odstępstwa.

Przykłady tabliczek "Nie dotyczy" to:

  • "Nie dotyczy TAXI" - oznacza, że na drogę mogą wjechać jedynie pojazdy zarejestrowane do komercyjnego przewozu osób
  • "Nie dotyczy pojazdów MPK" - stanowi odstępstwo od znaku B1 dla pojazdów komunikacji miejskiej, na przykład autobusów
  • "Nie dotyczy pojazdów służb miejskich" - upoważnia do wjazdu na drogę lub jezdnię za znakiem B1 pojazdy straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego oraz innych służb miejskich

Nie dotyczy [symbol roweru] to tabliczka oznaczona jako T-22 i zarazem najczęściej spotykane wyłączenie od zakazu B1. Informuje, że zakaz ruchu w obu kierunkach nie dotyczy rowerów jednośladowych

Zakaz ruchu i znak B1, a dojazd do posesji

Niekiedy znak B1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach" umieszczony jest na wlocie drogi, która służy mieszkańcom za dojazd do posesji.

W takiej sytuacji, pod znakiem powinna znaleźć się tabliczka z następującą informacją: "Nie dotyczy mieszkańców posesji od nr X do nr Y ulicy Z". Dzięki temu wyłączeniu, znak B1 nie obowiązuje osób dojeżdżających do swoich nieruchomości.

Czy znak B1 dotyczy osób niepełnosprawnych?

Co do zasady, osoby niepełnosprawne oraz kierowcy przewożący takie osoby, nie muszą stosować się do znaku B1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach". Jednak wjeżdżając na drogę lub jezdnię za znakiem B1, obowiązkiem jest zachowanie szczególnej ostrożności.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której pod znakiem B1 umieszczona jest tabliczka z napisem "Dotyczy także" i symbolem osoby niepełnosprawnej (jak na tabliczce T-29). W takim przypadku zakaz ruchu w obu kierunkach obowiązuje także niepełnosprawnych i kierowców, którzy przewożą takie osoby.

Wjazd na zakaz ruchu - mandaty

Niezastosowanie się do znaku B1 traktowane jest w świetle taryfikatora mandatów jako wykroczenie, za które w 2022 grozi grzywna w wysokości 250 zł. Kierujący pojazdem otrzyma także 3 punkty karne.

Oprócz powyższych konsekwencji warto pamiętać, że nieuprawniony wjazd na drogę lub jezdnię za znakiem B1 może stać się przyczyną zagrożenia w duchu drogowym, a nawet doprowadzić do utraty zdrowia i życia.

Zobacz również wpisy

Droga wewnętrzna od A do Z

Czym właściwie jest droga wewnętrzna i jakie obowiązują na niej przepisy? Jakie oznakowanie powinno być stosowane na drodze niepublicznej? Wyjaśniamy.

Bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym

Bezpieczeństwo to najważniejsza sprawa na drodze. Zbyt szybka jazda to nie jedyne zagrożenie na drodze. Przejazdy kolejowe są miejscami, gdzie zachować należy szczególną ostrożność.

Zobacz produkty

Znak drogowy zakazu B-1

Znak drogowy zakazu B-1

Zakaz ruchu w obu ki..

116,85PLN Cena netto: 95,00PLN

Znak drogowy zakazu B-2

Znak drogowy zakazu B-2

Znak drogowy - Zakaz..

116,85PLN Cena netto: 95,00PLN

Tabliczka drogowa T-22

Tabliczka drogowa T-22

Tabliczka drogo..

92,25PLN Cena netto: 75,00PLN

Tabliczka drogowa T-29

Tabliczka drogowa T-29

Tabliczka drogowa - ..

104,55PLN Cena netto: 85,00PLN