Wszystko o drodze ekspresowej

Wszystko o drodze ekspresowej

Droga ekspresowa oznaczona jest znakiem drogowym D-7 (biały samochód na niebieskim tle), jej koniec zaś sygnalizuje ten sam znak przekreślony czerwoną linią.


W artykule:

 • Droga ekspresowa - przepisy
 • Oznaczenia
 • Różnice między drogą ekspresową, a autostradą
 • Krajowa sieć dróg ekspresowych
 • Drogi ekspresowe w budowie

Występują drogi ekspresowe jednojezdniowe, które posiadają jedną jezdnię oraz dwujezdniowe, które może oddzielać pas zieleni lub bariera.

Jest typ drogi o ograniczonej dostępności, na której powinny występować bezkolizyjne skrzyżowania. Rondo może być umieszczone jedynie na kocu i początku drogi ekspresowej, natomiast stosowanie zjazdów jest zabronione.

Droga ekspresowa - przepisy

Prędkość

Dozwolona prędkość dla pojazdów osobowych, motocykli, samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, na drodze ekspresowej jednojezdniowej wynosi 100 km/h, na drodze ekspresowej dwujezdniowej zaś 120 km/h. Pozostałe pojazdy oraz zespoły pojazdów (z przyczepą bądź naczepą) zarówno na drodze ekspresowej jednojezdniowej jak i dwujezdniowej mogą rozwinąć prędkość jedynie do 80 km/h.

Obowiązująca prędkość autobusów na drodze ekspresowej to nie więcej niż 100 km/h. Pojazdy te muszą spełniać warunki określone w artykule 66 ust.5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Cofanie, postój i holowanie

Na drodze ekspresowej zabronione jest cofanie, zawracanie, zatrzymywanie się i postój poza miejscami wyznaczonymi. Holowanie jest dozwolone.

Oznaczenia

Na drogach ekspresowych, jak na każdym innym rodzaju dróg występują znaki drogowe poziome i pionowe. Znaki poziome, występujące na drodze ekspresowej to najczęściej linie ciągłe lub przerywane linie, strzałki, symbole i napisy.

W wypadku postoju awaryjnego, koniecznie włączyć należy światła awaryjne i w odległości 100m za pojazdem umieścić trójkąt ostrzegawczy.

Różnice między drogą ekspresową, a autostradą

Chociaż autostradę i drogę ekspresową sporo łączy, to poruszanie się po nich regulują odrębne przepisy.

Autostrada to droga dwujezdniowa, która posiada przynajmniej dwa pasy ruchu w każdą stronę. Droga ekspresowa może posiadać zarówno dwa pasy ruchu w każdą stronę, jak i tylko po jednym pasie w każdą stronę. Występują również drogi ekspresowe, gdzie jedną stronę prowadzą dwa pasy, natomiast w przeciwną tylko jeden.

Na nowych autostradach szerokość pasa ruchu, pasa awaryjnego oraz pobocza wynoszą odpowiednio 3,75 m, 3m, 1,25m. Wymiary te na drodze ekspresowej wynoszą odpowiednio: 3,5 m, 2,5m i 75 cm.

W przeciwieństwie do autostrad na drogach ekspresowych mogą występować skrzyżowania jednopoziomowe, zarówno z sygnalizacją świetlną, jak i bez niej. Częściej też występują na niej węzły drogowe. Zgodnie z przepisami, poza obszarem zabudowanym, na drodze ekspresowej węzły występować mogą nie częściej niż co 5 km. W przypadku autostrad wartość ta wynosi 15 km.

Na autostradzie można także poruszać się z większą prędkością, która maksymalna dla aut osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych do 3,5 t wynosi 140 km/h.

Krajowa sieć dróg ekspresowych

W Polsce sieć dróg ekspresowych jest wciąż jest rozwijana. Drogi te oznacza się literą S i numerem na czerwonym tle. 

Najważniejsze polskie drogi ekspresowe to S7, przecinająca cały kraj od Straszyna do Rabki, S8 (Magnice-Białystok), S50, S79 i S2 (obwodnica Aglomeracji Warszawskiej i Południowa obwodnica Warszawy), S5 (Ostróda - Wrocław), S6 (Szczecin-Rusocin), S1 (Pyrzowice-przejście graniczne ze Słowacją), S10 (Szczecin-Siedlin), S12 (Piotrków Trybunalski-przejście graniczne z Ukrainą).

Wciąż trwają prace związane z budową wielu dróg ekspresowych na terenie całego kraju. Drogi ekspresowe w budowie to:

 • S11, S3 i S6 w województwie zachodniopomorskim
 • S6 w województwie pomorskim
 • S19 w województwie podkarpackim
 • S7 w województwie małopolskim
 • S5, S16 i S61 w województwie warmińsko - mazurskim
 • S61 i S19 w województwie podlaskim
 • S17 i S19 w województwie lubelskim
 • S5 w kujawsko - pomorskim
 • S3 w dolnośląskim

Zobacz również wpisy

Droga wewnętrzna od A do Z

Czym właściwie jest droga wewnętrzna i jakie obowiązują na niej przepisy? Jakie oznakowanie powinno być stosowane na drodze niepublicznej? Wyjaśniamy.

Zobacz produkty

Znak drogowy informacyjny D-7

Znak drogowy informacyjny D-7

Znak drogowy - dr..

116,85PLN Cena netto: 95,00PLN

Znak drogowy informacyjny D-8

Znak drogowy informacyjny D-8

Znak drogowy - ko..

116,85PLN Cena netto: 95,00PLN

Znak drogowy informacyjny D-9

Znak drogowy informacyjny D-9

Znak drogowy - Au..

116,85PLN Cena netto: 95,00PLN