Przejście dla pieszych od A do Z

Przejście dla pieszych od A do Z

Z danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że od 1 stycznia do 27 września tego roku na przejściach dla pieszych w całej Polsce zanotowano 1598 wypadków, w których zginęło 96 osób, a 943 zostały ranne.


W artykule


Niestety, są to liczby większe niż w tym samym czasie w 2021 roku. W zakresie bezpieczeństwa pieszych na oznakowanych przejściach jest zatem jeszcze wiele do zrobienia. Przypomnijmy więc podstawowe zasady obowiązujące w tych miejscach.

Oznakowane przejść dla pieszych

O pieszych mówi się, że są to najmniej chronieni uczestnicy ruchu drogowego. Głównym celem oznakowanych przejść dla pieszych jest umożliwienie bezpiecznego pokonania jezdni. Do oznaczenia przejść dla pieszych stosuje się dwa rodzaje znaków:

  • pionowy znak informacyjny D-6
  • poziome znaki oznaczone symbolem P-10. To tak zwana zebra malowana na nawierzchni drogi

Występują również biało-czerwone przejścia dla pieszych, które według przepisów nie różnią się od tych tradycyjnych. Głównym celem zmiany jest poprawa widoczności dla kierowców.

Co ile metrów przejście dla pieszych?

Wybór miejsca, gdzie ma znaleźć się przejście dla pieszych poprzedzony jest analizą bezpieczeństwa uczestników ruchu. Warunkiem podstawowym lokalizacji jest dobra widoczność  (piesi i kierujący pojazdami widzą się wzajemnie). Przejścia dla pieszych nie są umieszczane w pobliżu wzniesień, na zakrętach oraz w miejscach zasłoniętych przez budynki, zieleń lub inne obiekty.

Odległości pomiędzy przejściami dla pieszych poza obszarem zabudowanym nie powinny być mniejsze niż pół kilometra. W obszarze zabudowanym nie można ich wyznaczyć w odległości bliższej niż 100 metrów od siebie. Z kolei na drogach jedno i dwu jezdniowych przejścia dla pieszych umieszczane są w odległości 200 metrów.

Standardowa szerokość przejścia dla pieszych, wyznaczonego tak zwaną zebrą, wynosi 4 metry. W obszarze zabudowanym dopuszcza się wyznaczenie węższego obszaru, jednak nie mniejszego niż 2,5 metra. Przepisy pozwalają na stosowanie szerszych przejść dla pieszych. Maksymalna szerokość przejścia dla pieszych wynosić może 16 metrów.

Jak napisać wniosek o przejście dla pieszych?

Każdy obywatel, ma prawo wnioskować o utworzenie przejścia dla pieszych w określonym miejscu. Jednym z koniecznych warunków jest przedstawienie silnego uzasadnienia konieczności wykonania przejścia dla pieszych w określonym miejscu. Najczęściej podnoszonym argumentem w przypadku tego rodzaju wniosków jest duża odległość od istniejących już przejść, a także dane na temat wypadków z udziałem pieszych. Wniosek może również zawierać informacje o liczbie nowych obiektów w okolicy, które spowodowały zwiększenie ruch pieszych.

Wniosek powinien być podpisany przez jak największą liczbę osób. Można też dołączyć opinie dyrektorów szkół, instytucji lub policji.

Jak prawidłowo przechodzić przez przejście dla pieszych?

A gdy już przejście dla pieszych istnieje to zachowanie na nim i w jego pobliżu ściśle określają przepisy ruchu drogowego.

Pieszy może na nie wejść po wcześniejszym upewnieniu się, że nie utrudni to w jakiś drastyczny sposób ruchu drogowego. Musi też zachować szczególną ostrożność. Chodzi o zwracanie uwagi na sygnały dawane przez kierowców i sygnalizację świetlną oraz obserwowanie innych uczestników ruchu. Przez jezdnię trzeba iść pewnym i równym krokiem, Nie należy zwalniać lub zatrzymywać się bez uzasadnionej przyczyny.

Nie wolno także:

  • przebiegać przez przejście
  • wchodzić na przejście tuż przed nadjeżdżającym pojazdem
  • wchodzić na przejście na przykład zza autobusu lub innych przeszkód

Najnowsze przepisy zakazują również korzystania w czasie przechodzenia przez jezdnię m.in. ze smartfonów w sposób utrudniający obserwowanie sytuacji wokół nas.

Jeżeli droga jest szeroka z wieloma pasami dla samochodów to czasami stosuje się przejściach dla pieszych tak zwane wysepki. Pieszy musi wtedy pamiętać o tym, że w takiej sytuacji kierowca musi ustąpić pierwszeństwo tylko tym pieszym, którzy zbliżają się do jezdni, którą się porusza, czyli znajdują się na chodniku po prawej stronie, lub wysepce po lewej.

Poza oznakowanymi przejściami pieszy może również przejść przez jezdnię, ale tylko wówczas, gdy odległość od przejścia dla pieszych lub skrzyżowania przekracza 100 metrów. Nie może jednak powodować zagrożenia bezpieczeństwa lub utrudnienia ruchu i musi ustąpić pierwszeństwo pojazdom.

Kiedy można przejechać rowerem przez przejście dla pieszych?

Jeżeli natomiast chodzi o rowerzystów tp Kodeks ruchu drogowego wyraźnie wskazuje, że powinien on przed przejściem dla pieszych zejść z roweru i przeprowadzić go przez „zebrę". Taki obowiązek nie dotyczy dzieci do 10 lat oraz ich opiekunów jadących na rowerze.

Rowerzysta natomiast nie musi zsiadać z roweru, tylko wtedy, gdy obok przejścia dla pieszych jest wyznaczony pas ruchu dla niego.

Zobacz produkty

Znak drogowy informacyjny D-6

Znak drogowy informacyjny D-6

Znak drogowy - przej..

67,65PLN Cena netto: 55,00PLN

Znak drogowy informacyjny D-6a

Znak drogowy informacyjny D-6a

Znak drogowy - pr..

67,65PLN Cena netto: 55,00PLN

Znak drogowy informacyjny D-6b

Znak drogowy informacyjny D-6b

Znak drogowy - pr..

67,65PLN Cena netto: 55,00PLN