Oznakowanie parkingu

Oznakowanie parkingu

Prawidłowe oznakowanie parkingu ma wpływ na wygodę użytkowania jak i bezpieczeństwo osób przebywających na parkingu. Na parkingach wykorzystywane są dwie formy oznakowania - poziome i pionowe.


W artykule


Definicja parkingu

Parking samochodowy, miejsce przeznaczonym do pozostawiania pojazdów. Parkowanie na parkingu najczęściej wiąże się z ograniczeniami czasowymi oraz opłatą. Parkingi podzielić można na publiczne, jak np. parking miejski oraz prywatne.

Miejsca parkingowe - wymiary i oznakowanie

Każde miejsce parkingowe, zarówno na parkingu miejskim jak i prywatnym, musi być odpowiednio oznaczone oraz posiadać określone wymiary.

Standardowy rozmiar miejsc parkingowych dla samochodów osobowych to 2,5 m na 5 m. Z kolei powierzchnia miejsca parkingowego dla motocykli wynosi 1,5 m na 2,5 m.

Standardowy rozmiar miejsca parkingowego dla pojazdów ciężarowych wynosi 3,5 m na 12 m.

Każde miejsce parkingowe oznakowane powinno być w taki sposób aby było dobrze widoczne. Najczęściej stosowane oznaczenie to białe lub żółte linie ciągłe.

Szczególnym rodzajem miejsc parkingowych są miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami, miejsca tego typu znajdować muszą się na każdym parkingu.

Różnią się one od pozostałych miejsc parkingowych zarówno wymiarem jak i sposobem oznakowania. Wymiary miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych wynoszą 3,5 m na 5 m.

Oznaczenie miejsca dla niepełnosprawnych powinno zawierać symbol osoby wózka inwalidzkiego oraz symbole zakazu parkowania dla osób nieuprawnionych. W przypadku strefy płatnego parkowania, na ulicach miast miejsca te oznaczone są niekiedy na niebiesko oraz przy użyciu tabliczki informacyjnej (przedstawiającej wózek inwalidzki).

Warto dodać, iż nieupoważnione pozostawienie samochodu, na miejscu parkingowym dla osoby niepełnosprawnej w strefie dlatego parkowania, jest dość surowo karane. Wysokość mandatu wynosić może nawet 1000 zł.

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe na parkingu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, umieszczone powinno być w sposób widoczny dla kierowców. Umieszczone znaki nie mogą stanowić zagrożenia dla ruchu drogowego ani dla pieszych.

Znaki pionowe na parkingu umieszczane są przede wszystkim celem informowania kierowców o zasadach oraz ograniczeniach związanych z parkowaniem.

Do najczęściej stosowanych znaków pionowych, na parkingach zaliczyć można:

  • znaki informacyjne parkingowe - D18, D-18a oraz D-18b
  • zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju - znaki B-35 oraz B-36
  • tabliczka drogowa T-29

Oznakowanie pionowe powinno zawierać przede wszystkim informacje o przedziale godzinowym, w którym parkowanie jest dozwolone oraz wysokości opłat.

Miejsca, w których parkowanie nie jest dozwolone również powinny zostać oznakowane.a także o miejscach, na których parkowanie jest zabronione.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome parkingu to linie malowane na powierzchni, wyznaczające zarówno granice miejsc parkingowych, ale także obrazujące miejsca wykluczone, gdzie parkowanie nie jest dozwolone. 

Przy pomocy oznakowania poziomego, bardzo często wyznaczane są również kierunki ruchu pojazdów na parkingu oraz przydatne informacje jak np. skierowanie do wyjazdu z parkingu.

Oznakowanie parkingu płatnego

Na każdym parkingu płatnym, znajdować powinny się tablice informacyjne o wysokości oraz sposobie dokonywania opłat za parkowanie. Tablice informacyjne powinny być umieszczone w widocznym miejscu zarówno na parkingu, jak również na drodze dojazdowej.

Zasady ruchu na parkingu

Organizacja ruchu na terenie parkingów określoną jest zarówno ogólnymi przepisami ruchu drogowego, jak również regulaminem obowiązującym na danym parkingu.

Do najważniejszych zasad poruszania się na terenie parkingu zaliczyć należy ograniczenie prędkości do 20k m/h, konieczność zachowania szczególnej ostrożności, przede wszystkim z uwzględnieniem osób pieszych oraz zakaz wyprzedzania pojazdów w ruchu.

Przed wsadem na parking warto również zwrócić uwagę na informacje odnośnie dopuszczalnej wysokości pojazdu.

Zobacz produkty

Znak drogowy informacyjny D-18

Znak drogowy informacyjny D-18

Znak drogowy - Parki..

67,65PLN Cena netto: 55,00PLN

Znak drogowy informacyjny D-18a

Znak drogowy informacyjny D-18a

Znak drogowy - Pa..

202,95PLN Cena netto: 165,00PLN

Znak drogowy informacyjny D-18b

Znak drogowy informacyjny D-18b

Znak drogowy - Pa..

116,85PLN Cena netto: 95,00PLN

Tabliczka drogowa T-29

Tabliczka drogowa T-29

Tabliczka drogowa - ..

104,55PLN Cena netto: 85,00PLN